GAESS  นวัตกรรมถังกรอง ประปา สร้างไว ใช้ง่าย ย้ายสะดวก จึงเป็นถังกรองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค5.0 เหมาะกับ หมู่บ้าน ทต. ทม. ทน. อำเภอ จังหวัด หรือองค์กรหน่วยงานทุกขนาด ด้วยกำลังผลิตที่กว้างถึง 2.5-10000ลบ.ม./ชม

โลกของเรามีน้ำ2ใน3ส่วน เป็นน้ำจืด3%แต่ดื่มได้0.003%เมื่อปี2556 เอลนิโญ (EINino) ทำให้ไทยมีน้ำเหลือไม่ถึง25%ของอ่างเก็บน้ำ 26,107 หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร 711,635ไร่ ประสบภัยแล้งรุนแรงจนประปาหมู่บ้านไม่สามารถจะผลิตน้ำสะอาดในระดับดื่มกินได้

การผลิตน้ำประปาด้วยความรู้และความเชื่อในเครื่องกรองแบบเดิมที่ใช้มา100ปีเศษ แล้วยังใช้งานซ้ำๆต่อไปโดยหวังผลลัพธ์ที่ดี แต่ coolthumb ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปแหล่งน้ำสกปรกมากไปมีผลต่อน้ำ จึงค้นคว้าวิจัยประดิษฐ์ถังกรองเทคโนโลยี GAESS โดยออกแบบกลไกให้น้ำกลับมามีชีวิต มีรับ มีปลดปล่อย มีเคลื่อนไหว รุ่นแรง อ่อนโยน เพื่อให้น้ำใสสะอาดเป็นธรรมชาติอย่างดีที่สุด

ติดตามข่าวสาร สาระน่ารู้ ผ่านทางแฟนเพจ"กูทำ" ช่วยกดถูกใจ(กด LIKE กด SHARE) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.gaessisgood.com/
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

COOLTHUMB (กูทำ)

46 หมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร   :  092 - 424 - 5349