GAESSทำให้น้ำใสเป็นธรรมชาติที่สุด

GAESS คือ นวัตกรรมประปา นวัตกรรมถังกรอง นวัตกรรมถังตกตะกอน ที่มาจากการค้นคว้าวิจัยทดลองของนักประดิษฐ์อย่างCoolthumb(กูทำ)จนพบว่าน้ำอยู่ในธรรมชาติที่ถูกต้องจะใสสะอาดที่สุดจึงประดิษฐ์ถังกรองที่มีกลไกสร้างธรรมชาติให้น้ำ เพราะเมื่อน้ำมีชีวิต ต้องเคลื่อนไหว มีช้า มีเร็ว มีรุนแรง มีอ่อนโยน มีลง มีขึ้น มีเย็น มีร้อน มีมืด มีสว่าง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ดอกเตอร์ชาวญี่ปุ่น

อ่านต่อ

GAESSจะเป็นสุดยอดนวัตกรรมปี2021

การออกแบบรายละเอียดของเทคโนโลยีGAESS เพื่อใส่เข้าไปในนวัตกรรมถังกรองน้ำที่ทำให้มันมีทุกอย่างที่ดี อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันเกิดจากการผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์กับนักประดิษฐ์อย่างCoolthumb ซึ่งเขาใช้วิกฤตความไม่เท่าเทียมในการได้รับน้ำสะอาดของคนในสังคม มาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดการคิดด้านกลับมาสู่พื้นฐานของเทคนิคอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วนำน้ำสะอาดที่เป็นผลิตที่ได้จากการสร้างถังกรองนวัตกรรม ไปใช้ชดเชยเยียวยาวิกฤติความไม่เท่าเทียมการได้รับน้ำสะอาดของคนในสังคมอย่างได้ผลดี โดยสามารถตรวจสอบยืนยันคุณภาพผลผลิตของGAESSทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนที่สุดในพ.ศ.นี้ จนทำให้GAESSเป็นที่ยอมรับ และแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

อ่านต่อ

GAESSแก้วิกฤตความไม่เท่าเทียมการใช้น้ำสะอาด

ในชนบทห่างไกลความเจริญ กันดาร ภัยแล้งจะรุนแรงมาก บางแห่งไม่มีน้ำใช้ ถ้ามีใช้ก็มีน้อยแถมไม่สะอาด มีน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่สะอาดเพราะองค์ความรู้ความเชื่อในหลักการกรองแบบเดิมที่มีตั้งแต่ปี 2457 จนปัจจุบันก็ยังใช้งานต่อไปหวังให้น้ำสะอาดคงไม่ได้ เพราะน้ำเสียจากชุมชน จากอุตสาหกรรมที่ทำให้น้ำเสียความเป็นธรรมชาติไปเพราะน้ำมีชีวิต ต้องเคลื่อนไหว มีช้า-มีเร็ว มีรุนแรง-มีอ่อนไหว มีขึ้น-มีลง มีเย็น-มีร้อน มีมืดและมีสว่าง นักประดิษฐ์อย่างcoolthumb จึงเกิดมาเพื่อทำให้น้ำมีชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติ โดยสร้างคิดค้นวิจัยทดลองประดิษฐ์ จนได้เทคโนโลยีGAESS

อ่านต่อ

GAESSเป็น1ใน10สุดยอดนวัตกรรมแห่งนวัตกรรม

GAESS เป็นเทคโนโลยีใน นวัตกรรมถังตกตะกอน นวัตกรรมถังกรอง นวัตกรรมประปา ที่เป็นบัญชีครุภัณฑ์รายแรก 1 เดียวของไทยที่รัฐบาลให้การรับรอง สวทช ตรวจสอบเทคโนโลยี มีมติรับรองโดยอนุมัติให้เป็นนวัตกรรมไทย ปี2560 สำนักงบประมาณ ตรวจสอบ/อนุมัติให้เป็นครุภัณฑ์ภาครัฐตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯภาครัฐ ปี2560 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คัดเลือกให้เป็น10สุดยอด(TOP10) นวัตกรรมแห่งนวัตกรรมไทยใน ปี2561​​

อ่านต่อ

The Rise of GAESS

เราไม่ได้สร้างภาพเหมือนใครต่อใครเขาทำกัน แต่ภาพมันบอกใครว่าเราสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้ใครได้รู้ เราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นทำเพราะไม่จำเป็นต้องลักขโมยใคร ไม่จำเป็นต้องหักหลังใคร ไม่จำเป็นต้องแอบใคร ไม่จำเป็นต้องลอกใคร ไม่จำเป็นต้องตามใคร ไม่จำเป็นต้องหลอกล่อใคร ไม่จำเป็นต้องโกงใคร ไม่จำเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกับใคร แต่ให้มีหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีให้ดีกว่าเสมอ(Do the best) ดังสุภาษิตคนตะวันตกที่นักประดิษฐ์อย่างCoolthumb ชื่นชอบ ว่าไว้ดังนี้ 1. Life it hard

อ่านต่อ
thไทย
en_USEnglish thไทย